banner slide banner image
banner slide banner image
banner slide banner image
banner slide banner image
banner slide banner image
banner slide banner image
banner slide banner image
left
right
about left image

Giới thiệu

Tôn Vinh
Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc

Nhà hát Chèo Việt Nam là nơi sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn gìn giữ  và phát triển những giá trị tinh hoa nghệ thuật Chèo Việt Nam. Nhà hát Chèo Việt Nam là 1 trong 12 Cơ quan chủ quản trực thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch. Nhà hát Chèo Việt Nam chính là cái nôi của nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, là nơi dàn dựng và biểu diễn các vở kinh điển nổi tiếng mẫu mực của nghệ thuật chèo

about bottom image
about top image

Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống

Giữ gìn các giá trị nghệ thuật truyền thống thông qua việc biểu diễn các vở chèo cổ. Cải tiến nội dung và hình thức biểu diễn để phù hợp với khán giả hiện đại mà không làm mất đi tinh hoa của nghệ thuật Chèo.

Các buổi biểu diễn sắp tới

Dây Tràng Kỳ Diệu

Ngày biểu diễn: 01/06/2024

bottom border

Lời ru tình yêu

Ngày biểu diễn: 15/07/2024

bottom border

Bắc lệ Đền Thiêng

Ngày biểu diễn: 29/06/2024

bottom border
about bottom left about bottom image

Giáo dục và phổ biến văn hóa

Nhà hát Chèo Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp truyền dạy cho diễn viên trẻ, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật chèo và phát triển kỹ năng biểu diễn.

top border value image

Tôn Vinh Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc

Nhà hát chèo việt nam với chức năng nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và biểu diễn phát huy những giá trị của nghệ thuật truyền thống. Việc phục vụ khán giả đóng vai trò quan trọng trong giới thiệu những nét tinh hoa trong dòng chảy văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa dân tộc, phát huy niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhà hát chèo việt nam luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ đổi mới.

Tìm hiểu thêm
bottom border

Phát triển nghệ thuật

Nghệ sĩ của nhà hát chèo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các giá trị văn hóa và xã hội thông qua các vở diễn.

Danh sách nhà đồng hành

partner 1
partner 2
partner 3
partner 4
partner 5
partner 6
partner 7
top border