Nhà hát Chèo Việt Nam được thành lập từ năm 1951, chính thức được khánh thành vào năm 1964, hiện nằm tại khu Văn công Mai Dịch, huyện Từ Liêm, Hà Nội và sở hữu có nhà hát riêng (Nhà hát Kim Mã) tại số 71 Kim Mã.

VietNam Cheo Theatre

  • Địa chỉ : Nhà hát Chèo Việt Nam: Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nhà hát Chèo Việt Nam: Số 71 Kim Mã – Ba Đình-Hà Nội
  • Điện thoại 1: (84-4) 3 837 3073
  • Điện thoại 2: (84-4) 3 764 8079
  • Website: http://www.nhahatcheovietnam.vn
    http://www.nhahatcheovietnam.net