Truyền thông thế giới ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

65ed750e0c07755af1250c316bace51f

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Ciudad Caracas của Venezuela đã đăng bài viết điểm lại những nét lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Người, trong đó nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Bài báo cũng nêu bật tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định tư tưởng của Người trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bài báo kết luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nỗ lực xây dựng tình đoàn kết về chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của tinh thần cách mạng, độc lập, yêu nước, tình yêu đối với nhân dân, công lý. Người đã để lại một tình yêu bao la, một trí tuệ anh minh, một tầm nhìn sâu sắc và trường tồn.

* Tờ AJU của Hàn Quốc mới đây đăng bài viết của Giáo sư An Kiêng Hoan tại Trường đại học Chosun ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài báo khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên một trang sử mới của Việt Nam, được nhân dân Việt Nam kính trọng như vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Bài viết của Giáo sư An Kiêng Hoan khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lý tưởng yêu nước, Người đã dành cả cuộc đời cho độc lập, tự do dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, là một nhà lãnh đạo vĩ đại được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng. Tác giả bài viết cho rằng những hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan trọng đối với việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

* Ngày 17-5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức trang trọng buổi lễ dâng hương lên bàn thờ Bác tại Đại sứ quán ở thủ đô Ottawa. Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong kêu gọi cán bộ, nhân viên sứ quán Việt Nam tại Canada phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để gắn kết mọi người dân Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đang nỗ lực chuẩn bị để có thể khánh thành Phòng trưng bày Hồ Chí Minh tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Ottawa vào dịp Quốc khánh 2-9.