Trích đoạn vở diễn “Bắc Lệ Đền thiêng”

scan0006

BẮC LỆ ĐỀN THIÊNG

  • Kịch bản : NSUT Triệu Trung Kiên
  • Đạo diễn : Ngọc Minh – Tuấn Cường
  • Âm nhạc : NSUT Đăng Toàn
  • Mỹ thuật : Họa sĩ – NSUT Doãn Bằng
  • Biên đạo múa : NSND Lê Ngọc Cường
  • Họa sĩ thể hiện : NSUT Hồng Long

Những người dân của Làng Lệ Thượng con dân đất Việt đã không tiếc máu xương hy sinh thân mình để bảo vệ nét tín ngưỡng tâm linh tôn kính ngàn đời của dân tộc.

Mảnh đất Việt có lúc bị xâm lấn, bị chiếm đóng, nhưng bản sắc Văn hóa Việt, tâm hồn Việt không dễ bị khuất phục.

Từng lớp người ngã xuống, lại có những lớp người sau sẵn sàng đứng lên kế tiếp nét truyền thống của cha anh.

Và chính những sự hy sinh cao đẹp để bảo vệ nét văn hóa tâm linh tôn kính cũng như tín ngưỡng ngàn đời của dân tộc đó đã cảm hóa được những thế lực muốn đồng hóa cả một dân tộc.

Một dân tộc Việt luôn mạnh mẽ, hào hùng, bất khuất. Một bản sắc văn hóa ngàn đời cần mỗi con người như chúng ta dốc lòng bảo vệ. Bảo vệ Văn hóa, tín ngưỡng tâm linh, cũng chính là bảo vệ dân tộc ta ngày một vững mạnh hơn.