Thị Mầu lên chùa

img_4370

Quan Âm Thị Kính là tác phẩm đặc sắc trong nền Văn học Việt Nam, vốn rất phổ biến và quen thuộc với mọi người dân Việt.
Quan Âm Thị Kính không chỉ tồn tại dưới hình thức Văn học mà còn xây dựng rất thành công trên chất liệu của nghệ thuật Chèo.
Vở diễn cũng như nhiều tác phẩm Văn học khác đều đồng vọng một tiếng nói chung,một cách nhìn nhất quán về thân phận người phụ nữ Việt: truân chuyên, nổi chìm, hồng nhan bạc phận…
Thị Kính là đại diện tiêu biểu cho lòng bao dung, đức hy sinh, từ bi và cao hơn là Đức Nhẫn của người phụ nữ. Tác phẩm tôn vinh công hạnh tu thành của Thị Kính, oan khiên được gội sạch, hiếu dạ được vuông tròn…
Thêm một lần nữa khẳng định vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống, dù họ luôn bị cả một hệ tư tưởng phong kiến ấu trĩ, hà khắc kìm kẹp.
Quan Âm Thị Kính là sự kết tinh của những nét đẹp tinh túy nhất trong con người phụ nữ Việt.