Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà hát Chèo Việt Nam

sai-pham-trong-tuyen-dung-cong-chuc-2019_2003091753

Thông báo số 163/TB-NHC ngày 11/11/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà hát Chèo Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 

CỦA NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 3741/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà hát Chèo Việt Nam.

Nhà hát Chèo Việt Nam thông báo Tuyển dụng Viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

1.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm

1.2.1. Đối với ngạch Diễn viên hạng III (V.10.04.14): 03 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung

– Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

– Ưu tiên kimh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí tuyển dụng.

– Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng III (thí sinh hoàn thiện trong thời gian tập sự).

b) Yêu cầu riêng với từng vị trí tuyển dụng: 03 diễn viên hạng III (hát Chèo) Đoàn Nghệ thuật Truyền thống và đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chèo.

1.2.2. Đối với ngạch diễn viên hạng IV (V.10.04.15): 13 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung

– Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

– Ưu tiên kinh nghiệm công tác từ  01 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí tuyển dụng.

b) Yêu cầu riêng với từng vị trí tuyển dụng

– 07 diễn viên hạng IV (hát Chèo) tại Đoàn Nghệ thuật Truyền thống và Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Chèo.

 – 06 diễn viên hạng IV (nhạc Chèo) Đoàn Nghệ thuật Truyền thống và Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành nhạc công Chèo.

1.2.3. Đối với vị trí chuyên viên (mã ngạch 01.003): 03 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

b) Yêu cầu về trình độ đào tạo

– 01 vị trí Chuyên viên Tổng hợp tại Phòng Hành chính Tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

– 01 chuyên viên theo dõi kế hoạch biểu diễn, thiết kế đồ họa chương trình tại Phòng Tổ chức biểu diễn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

– 01 vị trí Chuyên viên quản lý nghệ thuật, truyền thông tại Phòng Nghệ thuật: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí.

1.1.4. Đối với vị trí Kế toán viên (06.031) tại phòng Hành chính Tổng hợp theo dõi công tác bảo hiểm xã hội: 01 vị trí việc làm    

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cho công tác chuyên môn;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kế toán viên (thí sinh hoàn thiện trong thời gian tập sự).

1.1.5. Đối với vị trí Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) tại phòng Tổ chức biểu diễn: 02 vị trí việc làm    

a) Yêu cầu chung

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III) (thí sinh hoàn thiện trong thời gian tập sự).

b) Yêu cầu về trình độ đào tạo

– 01 Kỹ sư hạng III quản lý hệ thống điện của Rạp Kim Mã: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện.

– 01 Kỹ sư hạng III quản lý hệ thống âm thanh của Rạp Kim Mã: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  1. Số lượng biên chế cần tuyển: 22 chỉ tiêu.
  2. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

(Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành).

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019 (Trong giờ làm việc).
  2. Địa điểm nhận Phiếu xét tuyển:Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Chèo Việt Nam (Khu Văn hóa – Nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Chèo Việt Nam (Khu Văn hóa – Nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội); Điện thoại: 0243.764.8079 (Ông Nguyễn Trường Lâm – Trưởng phòng).

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

6.1Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 12/2019 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh sau).

6.2. Địa điểm xét tuyển: Nhà hát Chèo Việt Nam (Khu Văn hóa – Nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

  1. Đăng ký dự tuyển

7.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

7.2. Lệ phí tuyển dụng: Mức lệ phí dự tuyển: 500.000đ/1 thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển (theo Thông tư số 226/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính). Lệ phí dự tuyển nộp cùng Phiếu dự tuyển. Trường hợp thí sinh đã đăng ký mà không tham gia dự tuyển sẽ không được trả lại lệ phí.

 

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 Nguyễn Thị Bích Ngoan