Lịch diễn

 • 19 10

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Lưu Bình Dương Lễ

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 06 11

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Dây Tràng Hạt Diệu Kỳ (Biểu diễn tại Rạp Âu Cơ – số 8 Huỳnh Thúc Kháng)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 27 11

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Bắc Lệ Đền Thiêng (Biểu diễn tại NHà hát Lớn – Thành phố Hà Nội)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 30 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h 30/12/2016)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 31 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Vui Xuân 2017

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 06 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  CHIẾU CHÈO (20h 06/01/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 13 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  CHIẾU CHÈO (20h ngày 13/1/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 02 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Lọ nước thần

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 03 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo chào Xuân Đinh Dậu 2017

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 04 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Tống Trân – Cúc Hoa

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00