Lịch diễn

 • 15 07

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Trinh Nguyên

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 18 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Điệu Chèo Xuân

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00