Kết quả Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2009…
Thông tin về Đại biểu:
1. Tổng số Đại biểu chính thức: 511

2. Đại biểu dự bị: 95

3. Tổng số Đại biểu là Đảng viên: 279

4. Đại biểu là Diễn viên: 196

5. Đại biểu là Quản lý:83 đại biểu

6. Đại biểu có trình độ Đại học và trên Đại học:108

7. Đại biểu là Tác giả:55 đại biểu

8. Đại biểu là nhà Lý Luận-Phê bình:13 đại biểu

9. Đại biểu là Đạo diễn: 74 đại biểu

10. Đại biểu là NSUT:151 đại biểu

11. Đại biểu là NSND: 19 đại biểu

12. Đại biểu là nam: 331 đại biểu

13. Đại biểu là nữ: 181 nữ

14. Đại biểu cao tuổi nhất là Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Tiếp – sinh năm 1924, Nhà hát Cải lương VN.

15. Đại biểu trẻ tuổi nhất: Nghệ sĩ Quế Trân – sinh năm 1981 – Hội SK Tp. Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa VII
TT
Họ và tên

1
NSND Lê Tiến Thọ
Chủ tịch Hội
2
NSUT Ngô Đặng Hồng Vân

3
NSUT Giang Mạnh Hà

4
NSUT Lê Đại Chức
Phó Chủ tịch Hội
5
NSND Lê Hùng
Phó Chủ tịch Hội
6
NSUT Trần Ngọc Giàu

7
Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh
Phó Chủ tịch Hội
8
NSND Lê Khanh

9
NSUT Nguyễn Ngọc Bình

10
NSND Doãn Hoàng Giang

11
Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương

12
Đạo diễn Nguyễn Văn Bộ

13
NSND Trần Đình Sanh
Trưởng Ban Kiểm tra
14
NSND Hoàng Dũng

15
Huỳnh Khánh

16
Nhà văn Chu Lai

17
Đạo diễn Trần Minh Ngọc

18
NSND Nguyễn Thị Hoà Bình

19
NSND Nguyễn Trọng Khôi

20
NSUT Trần Nhượng

21
NSND Bùi Đắc Sừ