Phòng Hành chính Tổng hợp

Trưởng phòng – Nguyễn Trường Lâm Điện thoại: 01685818111    

Ban Quản lý Rạp hát Kim Mã

Trưởng ban Quản lý Rạp hát Kim Mã – Chu Tuấn Nghĩa Điện thoại: 0913300550  

Phòng Tổ chức biểu diễn

Trưởng phòng – Văn Khắc Bình Điện thoại di động: 0912.016.624/0984.195.833 Điện thoại cơ quan: 024.3845.7403

Đoàn Nghệ thuật 1

Trưởng đoàn – NSƯT Nguyễn Phú Kiên Điện thoại: 0983122458   Phó Trưởng đoàn – Nghệ sỹ Tạ Thị Kim Liên Điện thoại: 0973068186

Đoàn Nghệ thuật 2

Trưởng đoàn – NSƯT Trần Thị Quyền Điện thoại: 0982966318   Phó Trưởng đoàn – Trần Văn Hải Điện thoại: 0986631218

Phòng Nghệ thuật

– Trưởng phòng – Đạo diễn Đoàn Vinh Điện thoại: 0987977231 – Phó Trưởng phòng – Thạc sỹ – Đạo diễn Lê Tuấn Cường Điện thoại: 0961185588/0918723663

Các cán bộ chuyên môn nghệ thuật

Nhà hát Chèo Việt Nam hiện có một đội ngũ cán bộ nghệ thuật hùng hậu, gồm đủ các thành phần sáng tạo trong nghệ thuật Chèo (biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, biên đạo…)

Sơ đồ tổ chức của Nhà hát Chèo Việt Nam

Nhà hát Chèo Việt Nam có cơ cấu tổ chức bao gồm 06 bộ phận: 1. Phòng Hành chính tổng hợp. 2. Phòng… 3. Phòng… 4. Phòng… 5. Phòng… 6. Phòng…