Quan Âm Thị Kính

QATK 2023.25 (1 of 1)-101

Vở diễn: Quan Âm Thị Kính

Thời lượng: 120 phút

 • Thời gian: 20h00 ngày 25/3/2023 (thứ Bảy)
 • Địa điểm: Nhà hát Chèo Việt Nam (Số 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

 • 25 03

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Quan Âm Thị Kính

  Giờ diễn

  20h00