Chiếu Chèo Xuân

Vở diễn: Chiếu Chèo Xuân

Thời lượng: 90 phút

  • Thời gian: 20h00 ngày 17/02/2023 (thứ Sáu)
  • Địa điểm: Số 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  • Giá vé: 150.000đ
  • Liên hệ: 0243.845.7403