ha-thao

HÀ THỊ THẢO

 Họ và tên : HÀ THỊ THẢO Năm sinh : 09-01-1991 Giới tính : Nữ Chức vụ (chức danh)hiện tại: diễn viên đoàn biểu diễn II Danh hiệu được phong cao nhất: – Huy chương vàng hội diễn sân khấu chèo toàn quốc năm 2013

hien-tran

Trần Thị Hiền

 Họ và tên : TRẦN THỊ HIỀN Tên gọi khác: Thục Hiền Năm sinh : 15-06-1988 Giới tính : Nữ Chức vụ (chức danh) hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn II Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất: – Huy chương vàng hội diễn tài … Continue reading “Trần Thị Hiền”

man-kien

Mẫn Đức Kiên

Họ và tên : MẪN ĐỨC KIÊN Năm sinh : 28-08-1983 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: diễn viên đoàn biểu diễn II Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất: – Giải huy chương vàng hội nghệ sỹ sân khấu việt nam 2014

nguyen-van-phuong

Nguyễn Văn Phương

Họ và tên : NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Năm sinh : 03-02-1983 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn II Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất: -Giải huy chương bạc hội diễn tàì năng sân khấu trẻ 2007

nguyen-van-quan

Nguyễn Văn Quân

Họ và tên : NGUYỄN VĂN QUÂN Năm sinh : 11-1-1970 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: diễn viên đoàn biểu diễn II Danh hiệu được phong cao nhất: -Huy chương vàng liên hoan sân khấu hài toàn quốc năm 2011

thai-son

TRẦN THÁI SƠN

Họ và tên : TRẦN THÁI SƠN Năm sinh : 01-01-1983 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn I Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất:

vu-tat-dung

Vũ Tất Dũng

Họ và tên : VŨ TẤT DŨNG Năm sinh : 27-11-1982 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Đội trưởng đội diễn viên đoàn biểu diễn I Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất: -Giải huy chương bạc hội diễn chèo chuyên nghiệp toàn … Continue reading “Vũ Tất Dũng”