NSUT NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

tran-thuy-hanh Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Tên gọi khác: Dịu Hương
Năm sinh: 28-02-1978
Giới tính: Nữ
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2012