NSUT Tạ Thị Kim Liên

ta-thi-kim-lienHọ và tên: TẠ THỊ KIM LIÊN
Năm sinh: 08/12/1974
Giới tính: Nữ
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống
Danh hiệu được phong cao nhất: NSƯT năm 2015