Phó Giám đốc – NSUT LÊ TUẤN CƯỜNG

 

Họ và tên: LÊ TUẤN CƯỜNG

Năm sinh: 06/12/1972         Giới tính: Nam

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam

Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Nghệ thuật học – Đạo diễn

Giải thưởng cao nhất:

+ Đạo diễn trẻ xuất sắc năm 2016

+ Đạo diễn xuất sắc năm 2019

+ Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019