NSUT Nguyễn Phú Kiên

ohu-kien

Họ và tên: NGUYỄN PHÚ KIÊN

Năm sinh: 20-04-1969

Giới tính: Nam

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật (Đạo diễn)

Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2007