NSUT ĐINH VĂN BẨY

dinh-bayHọ và tên: ĐINH VĂN BẨY
Năm sinh: 18-06-1960
Giới tính: Nam
Chức vụ (chức danh) hiện tại: diễn viên nhạc đoàn biểu diễn II
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015