10 Công ty Du lịch lữ hành uy tín nhất Việt Nam 2017: Vietravel dẫn đầu

du-lichbien-mua-he

VH-  Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa chính thức công bố Top 10 công ty du lịch, lữ hành Việt Nam uy tín năm 2017.

10 công ty được xếp hạng lần lượt là: Công ty CP du lịch và tiếp thị GTVT Vietravel, Tổng công ty du lịch Sài Gòn Saigontourist) – TNHH MTV, Công ty CP FIDITOUR, Công ty CP Du lịch Thiên Minh (Thien Minh Group), Tổng công ty du lịch Hà Nội Hanoitourist) – Công ty TNHH, Công ty CP dịch vụ du lịch Bến Thành, Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại TST, Công ty CP Du lịch Việt Nam – Hà Nội (Vietnamtourism Hanoi), Công ty TNHH Du lịch Trần Việt (Transviet travel), Công ty CP Du lịch Việt Nam VITOURS.

Theo Vietnam Report, uy tín của các công ty du lịch, lữ hành được xây dựng dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…). Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng. Khảo sát chuyên gia trong ngành du lịch; Khảo sát online khách du lịch và khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 12.2017 về quy mô vốn, thị trường, lao động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2017…

Trong Top 10 công ty du lịch, lữ hành Việt Nam uy tín năm 2017, Vietravel và Saigontourist là hai công ty được đánh giá cao nhất về cả năng lực tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông, đánh giá của các chuyên gia trong ngành và trong phản hồi khảo sát online khách du lịch. Đây là hai doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực du lịch, lữ hành tại Việt Nam hiện nay và có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu trong những năm vừa qua. Xét về tiêu chí truyền thông, Vietravel và Saigontourist là hai doanh nghiệp làm truyền thông “mạnh” nhất, có số nhóm chủ đề được đề cập đến đa dạng nhất và có tỷ lệ thông tin tích cực cao nhất. Về kết quả survey online khách du lịch theo tour, Vietravel là công ty có tỷ lệ lựa chọn đầu tiên cao nhất (gần 70% phản hồi), theo sát là Saigontourist (67,4% phản hồi).

P.V