Tuổi trẻ Bộ VHTTDL: Lan tỏa các hoạt động xã hội

youth

VH- Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã hòa với tuổi trẻ cả nước, có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ VHTTDL, Đoàn Thanh niên Bộ đã từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng và thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác có kết quả tích cực, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần không nhỏ vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Đoàn Bộ hiện có 49 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 19 Đoàn cơ sở và 32 Chi đoàn cơ sở với tổng số 5.500 đoàn viên, thanh niên trong đó 1.800 đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động và 3.700 đoàn viên là học sinh, sinh viên.

youth2Trong những năm qua chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng từng bước được nâng cao thông qua các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng thiết thực. Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản mới liên quan đến công tác thanh niên, thông tin tình hình thời sự chính trị… việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng như ATK Định Hóa, ATK Tuyên Quang, Khu di tích Pắc Bó… góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên.

Với nền tảng chính trị vững chắc, sự xung kích, hăng say của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Bộ luôn tiên phong đi đầu trong các nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên ngành của Bộ. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ và các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng là một trong những nét tiêu biểu, nổi bật của Đoàn Thanh niên Bộ trong những năm vừa qua. Nhiều hoạt động quy mô Khối Các cơ quan trung ương, cấp Bộ với các đối tượng từ không chuyên đến chuyên nghiệp được tổ chức bài bản, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi rộng khắp…

Không chỉ bám sát những hoạt động chính trị, lĩnh vực chuyên môn, tuổi trẻ của ngành cũng hòa chung với thanh niên cả nước, tổ chức các phong trào của xã hội như xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo đời sống tinh thần cho nhân dân, chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo tại Hà Giang, Tuyên Quang, Trường Sa, Hà Tĩnh…

Với những cống hiến và nỗ lực không biết mệt mỏi của tuổi trẻ Bộ, trong nhiệm kỳ qua Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 lần được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua của Bộ, nhiều Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

youth1Trong nhiệm kỳ tiếp theo, tuổi trẻ Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, luôn TIÊN PHONG – GƯƠNG MẪU, DƯỠNG TÂM TRONG – RÈN TRÍ SÁNG – XÂY HOÀI BÃO LỚN.

(Nguồn: Nguyễn Văn Cương, Hoàng Lương – Đoàn TN Bộ VHTTDL)