Thành công của Nhà hát Chèo VN tại Liên hoan sân khấu Chèo đề tài hiện đại 2011

Nhà hát Chèo Việt Nam tham dự Liên hoan sân khấu Chèo đề tài hiện đại 2011 với 2 tác phẩm.

Đoàn nghệ thuật 1

Vở diễn : “Nước mắt tuổi thơ”
Huy chương vàng cho nghệ sĩ biểu diễn : Thanh Mai (vai Hoa).
Huy chương bạc cho nghệ sĩ biểu diễn : Lã Khương (vai ông Điến), Tất Dũng (vai Tường), Hiền Thảo (vai bà Điến).

Đoàn nghệ thuật 2 :

Vở diễn : “Giếng thơi trong lòng phố”
Giải thưởng “Nhạc sĩ xuất sắc” : Nhạc sĩ Đăng Toàn.
Huy chương vàng cho nghệ sĩ biểu diễn : Tuấn Tài (vai ông Danh), Thuý Hạnh (vai Mừng).
Huy chương bạc cho nghệ sĩ biểu diễn : Bá Dũng (vai Hanh Phát), Trần Hải (vai Tân đạo sĩ), Thanh Thảo (vai bà Danh), Duy Toàn (vai cụ Đỉnh).