Tập huấn vở diễn truyền thống “Xuý Vân”

Tháng 3 năm 2012, Nhà hát Chèo Việt Nam đã tổ chức tập huấn vở diễn Chèo truyền thống “Xuý Vân” cho cả hai đối tượng : diễn viên và nhạc công.
Chỉ đạo chung : Quyền giám đốc – Đạo diễn Hà Quốc Minh
Chịu trách nhiệm chương trình tập huấn : Đạo diễn Vũ Ngọc Minh
Các giảng viên : NSND Chu Văn Thức, NSƯT Diễm Lộc, NSƯT Hải Điệp, NSƯT Phúc Lợi, NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Khắc Tư…