Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

9721anh-1-TL

VH-  Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Triển lãm vừa được khai mạc cuối tuần qua tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, bài viết về 42 tập thể, 68 cá nhân được lựa chọn từ gần 250 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân, triển lãm chia làm 3 phần: Học tập và làm theo gương Bác; Tập thể điển hình; Cá nhân tiêu biểu. Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tại đây phản ánh việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’; tác phẩm văn học, nghệ thuật, các mô hình mới, cách làm sáng tạo của tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hiện vật về các cá nhân tiên tiến, tiêu biểu, những con người đã vượt lên hoàn cảnh số phận, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đáng chú ý, triển lãm trưng bày một số mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: “Hệ thống chỉ huy hỏa lực trong đánh địch tiến công hỏa lực ban đêm thời tiết xấu”; Mô hình giàn mềm cơ khí của Tổng Công ty Đông Bắc dùng để huấn luyện chuyển giao công nghệ, đảm bảo kỹ thuật, an toàn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật trước khi lắp đặt và khấu than lò chợ…

Triển lãm dự kiến diễn ra trong một tháng.

(Nguồn: Báo Điện tử Văn hóa)