Ra mắt vở diễn mới “Tống Trân – Cúc Hoa”

Nhà hát Chèo Việt Nam vừa hoàn tất quá trình dàn dựng vở diễn mới “Tống Trân – Cúc Hoa”, chính thức đưa ra công diễn phục vụ khán giả từ tháng 6 năm 2012

Vở Chèo “Tống Trân – Cúc Hoa”

Kịch bản : PGS Hà Văn Cầu
Đạo diễn : Đoàn Vinh
Âm nhạc : Tuấn Hải
Thiết kế mỹ thuật : Hồng Long
Biên đạo múa : Hồng Minh
Đoàn nghệ thuật 2 – Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn.