nguyen-van-quan

Nguyễn Văn Quân

Họ và tên : NGUYỄN VĂN QUÂN Năm sinh : 11-1-1970 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: diễn viên đoàn biểu diễn II Danh hiệu được phong cao nhất: -Huy chương vàng liên hoan sân khấu hài toàn quốc năm 2011

thai-son

TRẦN THÁI SƠN

Họ và tên : TRẦN THÁI SƠN Năm sinh : 01-01-1983 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn I Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất:

tran-thuy-hanh

Trần Thị Thúy Hạnh

Họ và tên : TRẦN THỊ THÚY HẠNH Tên gọi khác: Bích Hạnh Năm sinh : 13-08-1977 Giới tính : Nữ Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn II Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015     -Huy chương bạc hội diễn chèo truyền thống toàn quốc năm 2001 … Continue reading “Trần Thị Thúy Hạnh”

tran-van-hai

Trần Văn Hải

Họ và tên : TRẦN VĂN HẢI Năm sinh : 08-09-1962 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Phó trưởng đoàn biểu diễn I -Huy chương bạc hội diễn chèo truyền thống toàn quốc năm 2001 – Giải Đạo diễn trẻ năm 2011 – Huy chương bạc đạo diễn vở “Vẹt” năm 2011 … Continue reading “Trần Văn Hải”

tran-van-tai

Trần Xuân Tài

Họ và tên : TRẦN XUÂN TÀI Tên gọi khác: Tuấn tài Năm sinh : 08-08-1975 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Đôi trưởng đội diễn viên đoàn biểu diễn II Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật (Đạo diễn) Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015

vu-tat-dung

Vũ Tất Dũng

Họ và tên : VŨ TẤT DŨNG Năm sinh : 27-11-1982 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Đội trưởng đội diễn viên đoàn biểu diễn I Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật Danh hiệu được phong cao nhất: -Giải huy chương bạc hội diễn chèo chuyên nghiệp toàn … Continue reading “Vũ Tất Dũng”

vu-thi-mai

Vũ Thị Mai

Họ và tên : VŨ THỊ MAI Tên gọi khác: Thanh Mai Năm sinh : 28-06-1975 Giới tính : Nữ Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn I Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015

bui-trong-thuy

Bùi Trọng Thủy

Họ và tên : BÙI TRỌNG THỦY Năm sinh : 03-04-1979 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Bí thư thanh niên-phó trưởng đoàn biểu diễn II Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015

ba-dung

Vũ Bá Dũng

Họ và tên : VŨ BÁ DŨNG Năm sinh : 15-10-1978 Giới tính : Nam Chức vụ (chức danh)hiện tại: Phó trưởng đoàn biểu II Trình độ chuyên môn cao nhất:Đạo diễn Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015

an-chinh

An Chinh

Họ và tên : NGUYỄN THỊ CHINH Tên gọi khác : An Chinh Năm sinh : 16-03-1972 Giới tính : Nữ Chức vụ (chức danh)hiện tại: Cán bộ phòng nghệ thuật Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Nghệ thuật (Biên đạo múa) Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2007