Lịch diễn

 • 01 04

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 29 04

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Cánh diều lạc gió

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 01 07

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 30 07

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Áo khoác da người

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 05 08

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00