Gala “GIỮ LỬA ĐAM MÊ”

Ribbon-cutting ceremony poster with red curtains. Vector illustration

Vở diễn: Gala “GIỮ LỬA ĐAM MÊ”

Thời lượng: 120 phút

  • Thời gian: 20h00 ngày 17/10/2021 (Chủ nhật)
  • Livestream trên fanpage: Nhà hát Chèo Việt Nam