Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 27/9/2019)

58256a7dd7e632b86bf7

Vở diễn: Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 27/9/2019)

Thời lượng: 90 phút

Chương trình II

 

 

 

  • Hề đố đá

e8092d488cd3698d30c2

  • Màu – Nô – Phú ônga2ab9c1c3887ddd98496
  • Tổ khúc ChèoIMG_9310
  • Tuần Ty – Đào Huế44d802d89243771d2e52
  • Hầu đồng58256a7dd7e632b86bf7

Giá vé: 150.000đ/vé

Liên hệ: 0243.845.7403/090.295.8187 (Ms Lan)