Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 23/8/2019)

a467e93f54a4b1fae8b5

Vở diễn: Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 23/8/2019)

Thời lượng: 90 phút

Chương trình III

 

 

 

 • Hát ống

IMG_7137

 • Lưu Bình Dương Lễ (màn 3)78c6f5b0562bb375ea3a
 • Hát Đò đưa

3a54c0257bbe9ee0c7af

 • Phù thủy sợ ma5c88c7986103845ddd12
 • Hầu đồng

a467e93f54a4b1fae8b5

 • 23 08

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giờ diễn

  20h00