Chương trình dự thi Tài năng trẻ sân khấu Chèo, Tuồng năm 2017 của Nhà hát Chèo Việt Nam

logo
  1. Bảo Quỳnh – “Thị Màu lên chùa”20616945_1897390427152623_2110224213974607726_o
  2. Hà Cường – “Lưu Bình Dương Lễ” (màn 3)Ha Cuong
  3. Nguyễn Hòa – “Súy Vân giả dại”Nguyen Hoa
  4. Xuân Chường – “Trần Phương”20449370_1894610630763936_2063070164557914976_o
  5. Thúy Vân – “Mụ Quán”20615736_1894610737430592_1820466626764478866_o
  6. Minh Hải – “Phù thủy sợ ma”20506960_1894610747430591_1962228961688383240_o
  7. Hà Thảo – “Súy Vân” (màn 5)Ha Thao

Ảnh: Nguyễn Hoàng