Chương trình biểu diễn Chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

IMG_2944

Chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, từ ngày 26/6 đến ngày 09/7/2017, Nhà hát Chèo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức công diễn vở Chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” phục vụ nhân dân trong tỉnh.

          Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 09/7/1912, trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống khoa bảng ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

          Năm 1927, khi mới 15 tuổi, đang là học sinh Trường Bưởi, đồng chí đã hăng hái tham gia các hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1928, đồng chí bị thực dân Pháp đuổi học vì tham gia hoạt động cách mạng. Về quê, Nguyễn Văn Cừ tiếp tục chắp nối liên lạc với các đồng chí trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xây dựng cơ sở cách mạng ở địa phương. Cuối năm 1928, đồng chí được tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên giới thiệu về hoạt động “vô sản hóa” ở mỏ than Vàng Danh.

          Năm 1929, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được kết nạp vào tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1930, đồng chí cùng với Nguyễn Đức Cảnh thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên ở Mạo Khê, sau đó phát triển tổ chức cơ sở đảng trên toàn vùng mỏ, thành lập Đặc khu ủy mỏ, ra tờ báo Than.

          Ngày 15/2/1931 , trên đường đi công tác Cẩm Phả – Hồng Gai, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và đưa về giam ở Nhà tù Hoả Lò. Hội đồng đề hình Hà Nội xử đồng chí án “phát lưu chung thân” và đày ra Côn Đảo.

          Năm 1936, do áp lực của các cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và Mặt trận nhân dân Pháp, đồng chí Nguyễn Văn Cừ và một số tù chính trị Côn Đảo được trả tự do. Đồng chí về Hà Nội liên lạc với Đảng, lập ra”Ủy ban sáng kiến”. Tháng 7/1937, đồng chí tham gia thành lập Xứ uỷ Bắc Kỳ, khôi phục các cơ sở đảng ở Bắc Kỳ – Trung Kỳ.

          Tại Hội nghị Trung ương mở rộng tháng 9/1937, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (3/1938), đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Nhằm đấu tranh chống bọn Tờrốtxkít và tiến hành cuộc tự phê bình và phê bình trong Đảng, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, sai trái, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã viết tác phẩm “Tự chỉ trích” góp phần to lớn vào việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

          Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chỉ đạo đưa Đảng rút vào hoạt động bí mật và tích cực chuẩn bị cho việc chuyển hướng chiến lược cách mạng.

          Tháng 11/1939, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 6, cùng Trung ương Đảng bàn và ra nghị quyết thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ vận động giải phóng dân tộc.

          Giữa lúc phong trào cách mạng của dân tộc đang bước vào cao trào mới thì ngày 18/1/1940, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt. Ngày 28/8/1941, đồng chí bị quân thù xử bắn.

          Với 29 tuổi đời, hơn mười ba năm tham gia cách mạng, bảy năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn hai năm làm Tổng Bí thư của Đảng, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn đối với Đảng và dân tộc ta. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người có tầm nhìn chiến lược, một tấm gương cao đẹp về đạo đức cách mạng.

          Vở Chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” của tác giả Đào Thiện tái hiện thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

          Lịch diễn vở Chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ”:

  • Ngày 26/6: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Lương Tài
  • Ngày 27/6: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Gia Bình
  • Ngày 28/6: Sân khấu ngoài trời khu vực đường đôi, Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, huyện Thuận Thành
  • Ngày 02/7: Sân khấu ngoài trời, khu vực đồi Lim, Thị trấn Lim (Tiên Du)
  • Ngày 03/7: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Quế Võ
  • Ngày 04/7: Sân khấu ngoài trời, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Yên Phong
  • Ngày 07/7: Thôn Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên (Từ Sơn)
  • Ngày 08/7: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê (Từ Sơn)
  • Ngày 09/7: Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Thành phố Bắc Ninh)

         Thời gian các buổi công diễn bắt đầu vào lúc 20h00.

         Một số hình ảnh của vở diễn:

IMG_2757IMG_2799IMG_2844IMG_2932IMG_2944
IMG_2964IMG_2946