Chuẩn bị phục dựng vở Chèo truyền thống “Trương Viên”

Tháng 3/2010, Ban lãnh đạo Nhà hát đã thông qua chủ trương phục dựng vở Chèo truyền thống “Trương Viên”. Vở diễn dự kiến giao cho Đoàn nghệ thuật 2, triển khai thực hiện trong tháng 4/2010.
Dự kiến ê-kíp dàn đựng:
Đạo diễn : Vũ Ngọc Minh
Âm nhạc : Bùi Đức Hạnh
Mỹ thuật : Nguyễn Hồng Long