Biểu dương tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

lvh

VH- Ngày 18.11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017.

Dự Lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại “Làng”. 

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức trong suốt 6 năm qua, nhằm tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, nhiều tháng qua, hàng trăm lượt đồng bào của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã triển khai các công việc thiết thực, ý nghĩa nhất và phấn khởi chào đón Ngày hội chung – Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật của cộng đồng 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, trong đó đặc biệt là các gia đình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, trí thức, con em của hơn 100 đồng bào thuộc 12 cộng đồng dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, 87 năm qua, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc luôn gắn bó và có nhiều đóng góp to lớn với Ðảng, Nhà nước, với cách mạng. Đường lối đổi mới đúng đắn của Ðảng là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp nhân dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Cùng với sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Cái Răng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học từ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào các dân tộc rất ít người, đồng bào vùng biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tiếp sau lễ khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; đại biểu và đồng bào các dân tộc đã tham dự không gian tái hiện văn hóa chợ nổi Cái Răng (thành phố Cần Thơ) – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một trong hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Tuần đại đoàn kết các dân tộc. Đây là lần thứ ba, các hoạt động chợ nổi Nam Bộ được tái hiện tại “Ngôi nhà chung”, không chỉ là mô phỏng hoạt động mua bán hàng hóa mà còn giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng, truyền thống của đồng bào miền Tây Nam Bộ.

Dự kiến, chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 23.11, có nhiều hoạt động cuốn hút, mang đậm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc như Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Raglai (Ninh Thuận); Lễ khánh thành giai đoạn I chùa Pháp Ấn. 

Thanh Nga