Trần Văn Hải

tran-van-haiHọ và tên : TRẦN VĂN HẢI
Năm sinh : 08-09-1962 Giới tính : Nam
Chức vụ (chức danh)hiện tại: Phó trưởng đoàn biểu diễn I
-Huy chương bạc hội diễn chèo truyền thống toàn quốc năm 2001
– Giải Đạo diễn trẻ năm 2011
– Huy chương bạc đạo diễn vở “Vẹt” năm 2011
– Huy chương vàng liên hoan sân khấu hài toàn quốc năm 2011