TRẦN THÁI SƠN

thai-sonHọ và tên : TRẦN THÁI SƠN
Năm sinh : 01-01-1983 Giới tính : Nam
Chức vụ (chức danh)hiện tại: Diễn viên đoàn biểu diễn I
Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân nghệ thuật
Danh hiệu được phong cao nhất: