NSUT PHẠM VĂN DOANH

pham-van-doanhHọ và tên: PHẠM VĂN DOANH
Năm sinh: 21-10-1965             Giới tính: Nam
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2012