PHẠM VĂN DOANH

pham-van-doanhHọ và tên : PHẠM VĂN DOANH
Năm sinh : 21-10-1965 Giới tính : Nam
Chức vụ (chức danh)hiện tại: Phó trưởng đoàn biểu diễn I
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2012