NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

tran-thuy-hanhHọ và tên : NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Tên gọi khác: Dịu Hương
Năm sinh: 28-02-1978
Giới tính: Nữ
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Ủy viên ban chấp hành công đoàn – diễn viên đoàn biểu diễn II
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2012