Nguyễn Ngọc Kình

Họ và tên : NGUYỄN NGỌC KÌNH

Năm sinh : 20-12-1960         Giới tính : Nam

Chức  vụ (chức danh)hiện tại: Ủy viên ban chấp hành đảng ủy-Phó Giám đốc Nhà Hát Chèo Việt Nam

Trình độ chuyên môn cao nhất:  Cử nhân nghệ thuật (Đạo diễn)