Thạc sĩ – Đạo diễn, NSUT LÊ TUẤN CƯỜNG

 

Họ và tên : LÊ TUẤN CƯỜNG

Năm sinh: 06/12/1972         Giới tính : Nam

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Nghệ thuật

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ – Đạo diễn

Giải thưởng cao nhất:

+ Đạo diễn trẻ xuất sắc năm 2016

+ Nghệ sĩ ưu tú năm 2019