Trần Thị Quyền

van-quyenHọ và tên: TRẦN THỊ QUYỀN
Nghệ danh: Vân Quyền
Năm sinh: 06-04-1963            Giới tính: Nữ

Quê quán: Bắc Giang

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó bí thư chi Bộ – Trưởng đoàn diểu diễn II
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2001