Nguyễn Phú Kiên

ohu-kien

Họ và tên : NGUYỄN PHÚ KIÊN

Năm sinh : 20-04-1969

Giới tính : Nam

Chức  vụ (chức danh)hiện tại: Phó bí thư chi bộ-trưởng đoàn biểu diễn I

Trình độ chuyên môn cao nhât: Cử nhân nghệ thuật (Đạo diễn)

Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2007