ĐINH VĂN BẨY

dinh-bay Họ và tên : ĐINH VĂN BẨY
Năm sinh : 18-06-1960
Giới tính : Nam
Chức vụ (chức danh)hiện tại: diễn viên nhạc đoàn biểu diễn II
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT năm 2015