ĐÀO TUẤN HẢI

dao-tuan-hai Họ và tên : ĐÀO TUẤN HẢI
Năm sinh : 21-04-1978
Giới tính : Nam
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Cán bộ phòng nghệ thuật
Trình độ chuyên môn cao nhất: cử nhân nghệ thuật(Nhạc sĩ)
Danh hiệu được phong cao nhất:
– Nhạc sĩ suất sắc hội diễn năm 2013
– Nhạc sĩ suất sắc năm 2013 của hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam