NGUYỄN VĂN HÒA

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÒA
Tên gọi khác: Duy Hòa
Năm sinh: 23/10/1980
Chức vụ (chức danh) hiện tại: Đội trưởng đội Nhạc – Đoàn Nghệ thuật I
Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Nghệ thuật (Nhạc sĩ)
Danh hiệu được phong cao nhất: NSUT (năm 2015)