Công bố 10 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2023

VHO – Sau khi kết thúc bình chọn, BTC đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu với tinh thần khẩn trương, trung thực, đúng quy chế với tổng số 35 phiếu bầu; trong đó có 33 phiếu bầu hợp lệ. Sau khi kiểm phiếu, BTC đã tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phê duyệt.

Trước đó, BTC bình chọn 10 sự kiện văn học nghệ thuật năm 2023 đã ban hành kế hoạch và quy chế bình chọn, tổ chức; gửi giấy mời đề cử đến các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương, một số hội văn học nghệ thuật địa phương, một số cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên theo dõi văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ.

Đến hết ngày 26.12, BTC đã nhận được 57 đề cử với 29 sự kiện. Trên cơ sở đó, BTC đã tổng hợp, bỏ phiếu bầu chọn 18 sự kiện tiêu biểu để tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2023.

Ngày 28.12.2023, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam) đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật tổ chức chương trình bình chọn 10 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2023; với sự tham gia của các phóng viên, biên tập viên và một số văn nghệ sĩ cộng tác tích cực với các cơ quan báo chí bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp và qua thư điện tử.

Danh sách 10 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2023:

1. Chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023)

2. Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng

3. Lễ Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

4. Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

5. Các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Văn Cao (15.11.1923 – 15.11.2023)

6. Hội nghị đại biểu Nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất

7. Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23)

8. Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển”

9. Lễ trao giải Cánh diều 2023

10. Tuần lễ Kiến trúc Việt Nam 2023

Nguồn: ĐÌNH TOÁN (Báo Điện tử Văn Hóa)