Top điểm đến tâm linh đẹp kỳ vĩ tại Quảng Ninh

Không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn sở hữu những quần thể tâm linh kỳ vĩ. Và đó cũng là lý do mỗi mùa xuân đến, hoặc mỗi khi muốn cầu an lành phước lộc, nhiều du khách Phật tử lại muốn hành hương về miền đất Phật này.

11

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 – 28.8.2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nhà hát Chèo Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 – 28.8.2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch những tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, trong Đề cương Văn hóa năm 1943 – Đảng ta đã xác định: Văn hóa là một trong ba mặt trận trọng tâm (Kinh tế – Chính trị – Văn hóa), phát triển Văn hóa theo hướng Dân tộc – Khoa học – Đại chúng. Khi Đảng ta bước lên vũ đài chính trị, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lập Bộ Thông tin, Tuyên truyền – tiền thân của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày nay. Bằng lý luận tiền phong dẫn đường, Đảng ta đã đặt Văn hóa ngang với Chính trị, Kinh tế và khẳng định Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thực tiễn hoạt động của Ngành Văn hóa 76 năm qua là minh chứng sinh động cho vai trò của văn hóa với sự phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam thời gian qua, nhận thức về văn hóa, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Tư tưởng, đạo đức và lối sống – lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực; hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa được tiếp tục hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hoá; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; tổ chức tốt công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, thực hiện tư tưởng chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” do Chính phủ đề ra. Bằng văn hóa và từ văn hóa, các chương trình nghệ thuật của Bộ với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, các clip hướng dẫn tập thể dục, thể thao tại nhà với tinh thần “Cả nhà tập ngay – Đánh bay Covid”, các hoạt động văn hóa thiết thực tại các địa phương đã góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mang tới “Liều vắc xin tinh thần” cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân vượt qua đại dịch. Với tinh thần “Nhìn lại – Để chúng ta tiến xa hơn”, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, địa phương đối với Ngành trong chặng đường vừa qua; xin trân trọng tri ân, cám ơn đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Các đồng chí thân mến!

Phát huy truyền thống lịch sử 76 năm vẻ vang, trong thời gian tới, với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án cụ thể nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành để phát huy được “sức mạnh mềm” của văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó; thể hiện rõ trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa” và “nhận thức đúng để hành động đẹp”.

Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát triển công nghiệp văn hóa: “Khát” những không gian sáng tạo bền vững

VHO- Sở hữu nhiều không gian sáng tạo là lợi thế để Hà Nội thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hiện thực hóa tầm nhìn sau khi trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuy nhiên, khi những không gian sáng tạo chủ yếu được vận hành bởi niềm say mê của những cá nhân yêu văn hóa, nghệ thuật thì việc phát triển các không gian này đang rất cần một sự mở lối để tìm ra hướng đi mới, phát triển bền vững và tạo nên nguồn thu dồi dào.

Không gian sáng tạo cho trẻ em được tạo dựng từ dự án Nghĩ về sân chơi trong thành phố

 Không gian sáng to trên nn di sđô th

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, việc Hà Nội thúc đẩy các không gian sáng tạo ra đời và hoạt động hiệu quả càng trở nên cần thiết. Nhưng thực tế, hầu hết các không gian sáng tạo tại Hà Nội đều bắt nguồn từ niềm say mê của một số cá nhân, hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi “Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội” vừa được tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo, phát huy hiệu quả nguồn lực con người và các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội cho mục tiêu hình thành mạng lưới không gian sáng tạo phong phú, hấp dẫn, tạo động lực phát triển cho Thủ đô. Trong số 25 phương án xuất sắc được Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố, nhiều ý tưởng độc đáo đã được giới thiệu. Ý tưởng thiết kế chuyển đổi công trình Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo mang tên “Quận đường tàu 4.0” là một ví dụ. Xuất phát từ góc nhìn Hà Nội hiện còn rất thiếu không gian xanh và không gian công cộng, trong khi đó, công trình Nhà máy xe lửa Gia Lâm cũ có thể trở thành một không gian sáng tạo, trải nghiệm, nơi kết nối các doanh nghiệp trẻ, người tiêu dùng, khách tham quan bằng những sản phẩm hấp dẫn trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc còn hiện hữu nơi đây. Nhóm tác giả đề xuất, những xưởng và kho bãi xuống cấp nặng nề có thể tháo dỡ để mở mang tầm nhìn; xanh hóa để tái tạo cảnh quan; các khu nhà xưởng có giá trị về mặt kiến trúc, các đường ray và lõi cảnh quan được áp dụng giải pháp tái quy hoạch, xây dựng giao thông nội bộ.

Ý tưởng thiết kế “Con đường văn hóa nghệ thuật” cũng thu hút nhiều lượt bình chọn khi hướng đến mục tiêu “tái sinh” những vòm cầu kết nối khu phố cổ với cầu Long Biên, tạo nên một “trục” văn hóa độc đáo, vừa mang tính lịch sử, vừa mang hơi thở hiện đại với các bảo tàng, không gian làng nghề truyền thống, không gian văn hóa ẩm thực, không gian mỹ thuật dân gian… Nhóm tác giả từ Liên hiệp Khoa học, phát triển du lịch bền vững lại đề xuất phát triển mô hình du lịch từ cây lúa cho Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Sáng kiến du lịch cộng đồng này khá thu hút bởi những không gian trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn và đặc biệt, xác định người dân là chủ thể của hoạt động, đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho họ.

Ý tưởng thiết kế được triển khai tại khu tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong (quận Hà Đông) của tác giả Phạm Chí Thanh cũng khá độc đáo. Theo tác giả này, khu tập thể được xây dựng vào những năm 1960- 1970, rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm, ảnh hưởng đến cư dân đang sinh sống. Tác giả đưa ra ý tưởng hình thành một không gian sáng tạo được tái thiết kế dựa trên cơ sở vật chất và các giá trị vốn có tại khu tập thể Lê Hồng Phong. Các nhu cầu được liên kết và chia sẻ với nhau trong một không gian liên tục, sự sắp xếp các kiến trúc mới dựa trên cơ sở các khu tập thể cũ tạo nên một tổng thể bổ sung và liên hệ lẫn nhau, giữa cũ và mới, sáng tạo và cải tạo, con người và tự nhiên.

Phương án “Quận nghệ thuật sông Hồng” cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi đề xuất tại trung tâm của khúc sông Hồng có được một không gian dành riêng cho sự sáng tạo, nơi tất cả những ý tưởng, sáng tạo được hội tụ lại, giao thoa với nhau, được giới thiệu với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước, tạo thành một cực phát triển rất hiệu quả, nơi địa linh và nhân kiệt hội tụ.

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, thành viên Hội đồng Giám khảo nhận định, sau thời gian dài hối hả phát triển, đời sống vật chất của người dân tăng lên nhiều nhưng thành phố lại thiếu không gian dành cho các hoạt động cộng đồng mang đậm nét văn hóa riêng của Hà Nội. Đó thực sự là một đòi hỏi cấp thiết để Hà Nội sớm trở thành nơi sống tốt và có bản sắc. Việc Hà Nội tham gia vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu là một minh chứng cho thấy sự cần thiết đó.

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ (thành viên Hội đồng giám khảo) cho rằng, các tác phẩm dự thi được đầu tư bài bản, nghiêm túc, nhiều ý tưởng tâm huyết, giải pháp sáng tạo mang tính nhân văn trong thiết kế cũng như có tính khả thi cao, là gợi ý chất lượng cho việc chuyển đổi nhiều không gian công cộng trong thực tế.

 Không gian sáng tạo “Ơ kìa Hà Nội”

Hiến kế” cho nhng không gian bn vng

Sự vào cuộc nhiệt tình và phấn khích của các tác giả, nhóm tác giả cho thấy phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội là nhu cầu tất yếu. Ví dụ thuyết phục cho nhu cầu này là những không gian đầy sức hút đã được tạo nên từ việc cải tạo những giá trị cũ như phố Tạ Hiện, không gian Vòm cầu Phùng Hưng, hay không gian cộng đồng Bãi Phúc Xá… Bà Phạm Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VHTT Hà Nội cho biết, cuộc thi “Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội” là một trong nhiều sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động mà Hà Nội phát động với sự phối hợp của nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhằm nâng cao nhận thức, gắn kết cộng đồng trong nhịp đập văn hóa và sáng tạo của thành phố, từng bước hiện thực hóa việc xây dựng các không gian sáng tạo, cộng đồng sáng tạo…

Trên thực tế, từ trước khi cuộc thi được Sở VHTT Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) phối hợp tổ chức thì đã có nhiều “hiến kế” nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ thống các không gian sáng tạo của Hà Nội. Ông Michael Croft, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ nhiều kỳ vọng về tiềm năng phát triển các không gian này sẽ tạo nên động lực thúc đẩy sự cất cánh cho Hà Nội, từ đó lan tỏa phát triển các không gian sáng tạo của Việt Nam, từ Bắc chí Nam.

Trong số các ý tưởng, đáng chú ý là “hiến kế” thiết kế các không gian sáng tạo từ các nhà máy cũ nhằm kiến tạo giá trị mới trên nền tảng di sản đô thị. Đây là con đường đã từng đi của nhiều thành phố trên thế giới trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Khi đưa nhà máy sản xuất ra khỏi nội đô thì thay vì phá bỏ, họ giữ lại một phần hoặc toàn bộ nhà máy cũ để làm chứng nhân lịch sử kể chuyện một thời của thành phố, hoặc chuyển đổi thành không gian hoạt động nghệ thuật, sáng tạo.

Với tiềm năng sở hữu một số lượng lớn các làng nghề, giới nghề kiến trúc cũng có nhiều tư vấn hướng thiết kế không gian sáng tạo đối với các làng nghề truyền thống của Thủ đô. Các chuyên gia cũng chia sẻ, Hà Nội có nhiều làng nghề nhưng những yếu tố nghệ thuật của làng nghề ít khi được khai thác để trở thành một phần của nghệ thuật công cộng. Điều này có thể giải quyết nếu có không gian sáng tạo ở khu vực làng nghề. Các di sản nếp sống ở nông thôn cũng là nguồn cảm hứng cho không gian sáng tạo, từ đó xây dựng những tour du lịch chuyên đề. Trong cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo vừa qua, không gian các làng nghề truyền thống là một gợi ý quan trọng nhằm phát huy giá trị không gian văn hóa, lịch sử làng nghề truyền thống trong đời sống đương đại.

Thời gian qua, những Sân chơi trong thành phố, Hợp tác xã Vụn Art, Hanoi Rock City, 60s Thổ Quan, Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm, Ơ kìa Hà Nội… được biết đến là những không gian sáng tạo khá thu hút của Hà Nội, với những hướng đi mới để phục vụ công chúng. Nhưng cũng cần thẳng thắn thấy rằng phần lớn các không gian sáng tạo này chủ yếu vẫn là những mô hình tự phát, thiếu sự định hướng, hỗ trợ mang tính bền vững. PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có chính sách hỗ trợ để các không gian sáng tạo phát triển, hoạt động tốt. Thực tế cho thấy, không gian sáng tạo là lĩnh vực sôi động nhất trong các lĩnh vực văn hóa, vì là sân chơi gần gũi với người dân, nếu để lụi dần sẽ rất đáng tiếc.

 Các cơ quan chc năng cn sm có chính sách h tr để các không gian sáng to phát trin, hođộng tt. Thc tế cho thy, không gian sáng to là lĩnh vc sôđộng nht trong các lĩnh vc văn hóa, vì là sân chơi gn gũi vi người dân, nếđể li dn s rđáng tiếc.

(PGS.TS BÙI HOÀI SƠN, y viên chuyên trách y ban Văn hóa, Giáo dc ca Quc hi)

 Nguồn: MAI PHƯƠNG – Báo Điện tử Văn hóa

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số: Thắp lửa đam mê sáng tạo cho lứa tuổi teen

VHO- Cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số 2021 sau 8 tháng diễn ra đã chính thức khép lại với buổi Lễ trao giải trực tuyến. Ba đội thi là các thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) và THPT Long Thành (Đồng Nai) đã giành các giải thưởng cao nhất.

Ra mắt từ năm ngoái, cuộc thi là sự kiện thường niên dành cho học sinh phổ thông trong cả nước, do Đại học RMIT phối hợp với báo Hoa Học Trò tổ chức. Cuộc thi mùa 2 đã thu hút hơn 240 thí sinh đến từ 59 đơn vị trường học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Huế và Hà Nội tham dự. 45 đội thi và cá nhân vượt qua vòng bán kết đã tham dự các buổi tập huấn trực tuyến với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và giảng viên RMIT, những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành làm phim kỹ thuật số, xoay quanh các chuyên đề như: “Xây dựng nhân vật sao cho chân thật?” từ biên kịch Trần Khánh Hoàng, “Âm thanh tốt kể câu chuyện hay” từ Chủ nhiệm bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số Đại học RMIT – TS Nicholas Cope, và “Truy tìm chủ đề cho thước phim của bạn” từ giảng viên ngành sản xuất phim Nguyễn Trọng Khoa. Sau đó, các đội thi áp dụng kiến thức vừa học được để sản xuất những bộ phim ngắn với thời lượng tối đa 3 phút, tập trung vào một trong ba chủ đề: Những chuyến đi, Âm thanh cuộc sống và Môi trường.

Trải qua các vòng thi, đội The Flow đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) đã xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm Shut. Phim của các tác giả tuổi teen đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao về sự chỉn chu kịch bản, góc quay và nội dung thể hiện. Giám khảo Nicholas Cope nhận định: “Các bạn có sự lựa chọn về bố cục, cách quay dựng nổi trội, truyền tải đầy đủ thực tế của hiện tại, cũng như giúp phát triển câu chuyện đến điểm cao trào khiến người xem phải suy ngẫm lại về mối quan hệ của họ với chiếc điện thoại trong thời đại công nghệ số”. Bộ phim Listen của đội Creators đến từ Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), kể về sự chữa lành thương tổn quá khứ qua những âm thanh thân thuộc trong cuộc sống, đã giành giải Nhì. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen ngợi Listen tạo được sự khác biệt nhờ chọn lối kể chuyện nhẹ nhàng cùng hình ảnh đẹp đầy sinh động. Giải Bình chọn của khán giả được trao cho các bạn nữ của đội Oldtowngirlz đến từ Trường THPT Long Thành (Đồng Nai) với tác phẩm Lục. Bên cạnh cảm giác thanh xuân nhẹ nhàng của từng thước phim, góc máy, giám khảo Hồng Ánh đánh giá cao Lục bởi cảm giác “thiền” mà bộ phim mang lại cho người xem khi theo lời kể về hành trình hoang mang tìm kiếm bản thân của một bạn trẻ.

TS Nicholas Cope cực kỳ hứng khởi khi thấy năng lượng và nhiệt huyết của các học sinh tham gia cuộc thi, cũng như chất lượng của tác phẩm mà các bạn sáng tạo nên từ cuộc thi năm ngoái đến năm nay. Ngoài việc chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải, hai giám khảo là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn – diễn viên Hồng Ánh còn đưa ra những lời khuyên giá trị cho các bạn trẻ, tạo những bước đi đầu tiên đầy hứng khởi để các bạn theo đuổi con đường Nghệ thuật thứ 7 sau này…

Mỗi thành viên giải Nhất nhận được 1 máy quay phim DJI Pocket 2 trị giá 12,4 triệu đồng và voucher khóa học luyện thi IELTS ngắn hạn trị giá 9 triệu đồng tại Đại học RMIT. Thành viên đội đạt giải Nhì nhận được 1 Microphone RODE Wireless Go trị giá 5 triệu đồng. Thành viên đội đạt giải Bình chọn nhận được 1 voucher xem phim một năm trị giá 2,4 triệu đồng.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số dành cho học sinh THPT trong cả nước, có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, yêu thích làm phim, quay clip và sáng tạo nội dung số. Trong vòng đầu tiên, mỗi đội dự thi gửi một video có độ dài tối đa 1 phút giới thiệu niềm đam mê làm phim của đội mình. Ban giám khảo chọn ra 45 đội vào vòng Huấn luyện kỹ năng, như công thức xây dựng kịch bản và nhân vật, âm thanh kể chuyện và chọn lọc chủ đề làm phim phù hợp. Tiếp theo, các đội làm một đoạn video ngắn theo đề tài BTC đề ra. 10 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết trình bày đoạn video của đội mình và có 5 phút trả lời phản biện từ các giám khảo. Cuộc thi đã trải qua 2 mùa, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh lứa tuổi teen, tạo môi trường thúc đẩy niềm đam mê và sáng tạo cho điện ảnh Việt trong tương lai.

Nguồn: TÙNG THƯ – Báo Điện tử Văn hóa

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô “hút” khách sành ăn

VHO- Được làm từ nguyên liệu quen thuộc là thịt lợn, thêm gia vị rồi gói trong lá ổi giống như các loại nem miền Bắc nhưng đặc sản này lại có hương vị riêng, khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi.

Miền Trung không chỉ nổi tiếng với các địa điểm du lịch tuyệt đẹp mà còn hấp dẫn du khách gần xa bởi nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. Ngoài những món ngon làm nên thương hiệu như bánh tráng Đà Nẵng, bún bò Huế, mì Quảng,… còn có một đặc sản “trứ danh” khác không thể không nhắc đến. Đó là món tré – thức quà dân dã của miền Trung, đặc biệt là ở đất võ Bình Định.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 1
Tré là món ăn dân dã xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Trung nhưng ngon và nổi tiếng nhất phải kể đến tré Bình Định (Ảnh: @trangnguyenarrt)

Theo người dân địa phương, không ai biết tên gọi đặc biệt của món ăn có từ đâu, chỉ biết rằng nghề làm tré đã xuất hiện vào khoảng đầu thế kỉ 19. Lâu dần, tré trở thành món ngon gia truyền góp mặt trong mâm cỗ mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tùy theo khẩu vị, thói quen, phong tục ở từng địa phương mà tré lại có cách làm khác nhau. Chẳng hạn, tré Bình Định được làm từ phần thịt đầu heo đã luộc chín rồi thái nhỏ và phần thịt ba chỉ được chiên lên, kết hợp trộn đều với các gia vị như hạt tiêu, riềng, hạt mè, bột nêm, muối, thính, tỏi. Còn ở Huế, người ta thường làm tré với chút thịt bò được rim mắm đường và gừng cho tăng hương vị.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 2
Tré cũng là món khoái khẩu của “cánh mày râu”, ngày càng phổ biến và được ưa chuộng ở Bình Đình cũng như một số tỉnh thành miền Trung khác (Ảnh: Bà Đầm Market)

Dù mỗi nơi có một bí quyết riêng nhưng nhìn chung, nguyên liệu chính để làm nên món tré “trứ danh” đều gồm thịt ba chỉ, thịt mông, thịt nạc vai, tai, bì (da) lợn và các gia vị đi kèm như riềng, hạt mè rang chín.

Để làm tré đạt chất lượng nhất, người dân địa phương phải chọn loại thịt heo tươi, sạch. Thịt và da được cạo bỏ hết lông, rửa sạch rồi hấp chín trong một giờ. Riêng phần thịt nạc được chiên cho tới khi vàng đều. Sau đó, tai heo, thịt ba chỉ, thịt mông được cắt thành miếng vuông rồi thái nhuyễn còn thịt nạc được thái thành lát mỏng. Bì heo cũng được cán mỏng và thái sợi.

Đem các nguyên liệu đã chế biến chín trộn đều với các gia vị như mì chính, đường, nước mắm, muối, hạt mè, tỏi,… theo tỉ lệ thích hợp. Đặc biệt công đoạn này không thể thiếu riềng, thứ nguyên liệu góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn. Cần chọn riềng không quá già hoặc quá non, sau đó đem cạo vỏ, loại bỏ đất cát rồi rửa sạch, thái sợi chỉ.

Chờ hỗn hợp thịt ngấm gia vị, người ta bắt đầu gói tré trong lá chuối hoặc lá ổi già vừa tới để món ăn có mùi thơm, hương vị đặc trưng, đồng thời giảm bớt độ ngấy của thịt heo khi thưởng thức.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 4
Công đoạn gói tré bằng rơm đòi hỏi sự kỳ công và khéo léo (Ảnh: @trangnguyenart)

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 4

Bên cạnh đó, một điều làm nên nét khác biệt cho món ăn này chính là tré được bao bọc bên ngoài bằng rơm khô. Người ta sử dụng rơm khô lấy từ thân lúa, được tuyển chọn kĩ, chỉ giữ lại những sợi suôn óng.

Khâu gói tré được coi là công đoạn quan trọng, đòi hỏi sự kỳ công, khéo léo của người làm. Tré Bình Định phải được gói trong lá ổi, bọc thêm lớp nilon. Sau đó lấy một nắm rơm, cột chặt một đầu, để rơm xòe đều rồi đặt gói tré vào giữa sao cho các sợi rơm phủ đều bên ngoài.

Cuộn rơm lại, cột dây bên ngoài bằng lạt tre hay dây nhựa rồi túm chặt buộc đầu còn lại. Dùng kéo cắt rơm thừa sao cho 2 đầu tré dài bằng nhau, tăng tính thẩm mỹ của món ăn.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 5
Dù vẻ ngoài không khác các loại nem miền Bắc nhưng món tré Bình Định lại có hương vị thơm ngon riêng, không hòa lẫn với bất kỳ món ăn nào (Ảnh: @vyloan309)

Người địa phương thường kết nhiều cây tré lại thành chùm để treo trên gian bếp. Tré được lên men tự nhiên, sau 2-3 ngày thì chín, bắt đầu có vị chua nhè nhẹ, dậy mùi thơm nồng của riềng, tỏi là ăn được.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 6
Tré là món ngon bình dân từ hình thức bên ngoài đến nguyên liệu, hồn cốt bên trong (Ảnh: @svylee)

Khi ăn, người ta sẽ lột lớp vỏ rơm và nilon bọc bên ngoài, dùng đũa đánh tơi tré rồi bày ra đĩa. Để tăng thêm hương vị hấp dẫn, tré thường được ăn kèm với bánh đa, cuốn cùng các loại rau sống (rau thơm, dưa leo, đu đủ bào mỏng, chuối chát…) rồi chấm mắm chua ngọt hoặc tương ớt.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 7
Tré được ăn kèm rau thơm, chấm mắm tỏi chua ngọt hoặc tương ớt (Ảnh: @nguyenthulam2804)

Từ món ăn dân dã, tré ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng. Tré thường xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình miền Trung, đặc biệt khi có cỗ tiệc hoặc vào dịp lễ, Tết để chiêu đãi khách quý.

Món ăn miền Trung có tên gọi lạ, gói trong rơm khô hút khách sành ăn - 8
Vị đậm đà của thịt, hòa quyện vị chua lên men cùng mùi thơm nức mũi của các nguyên liệu đi kèm khiến tré trở thành món ngon “hút” khách (Ảnh: Bà Đầm Market)

Đối với người dân Bình Định, tré là món ăn gói gọn tất cả “hương đồng gió nội” vì được chế biến từ các nguyên liệu thân thuộc của quê hương. So với các món “nem công chả phượng” hay những đặc sản nổi tiếng khác, tré không hề “lép vế” mà còn thu hút mạnh mẽ du khách thập phương bởi hương vị “có một không hai”.

Nguồn: DANTRI.VN

Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu

VHO- Đánh bại đối thủ đến từ Tây Ban Nha – Villarreal, CLB Chelsea (Anh) lần thứ hai trong lịch sử đoạt Siêu cúp châu Âu 2021.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu năm nay là cuộc so tài giữa nhà ĐKVĐ Champions League – Chelsea và đội bóng vô địch Europa League – Villarreal. Có một thống kê thú vị trước trận là trong 9 mùa giải gần nhất, 8 đội vô địch Champions League đã giành Siêu cúp châu Âu.

Chelsea từng giành Siêu cúp châu Âu sau chiến thắng 1-0 trước Real Madrid vào năm 1998 nhưng trong 3 trận tranh Siêu cúp gần nhất vào các năm 2012, 2013 và 2019, họ đều thất bại.

Đội bóng nước Anh được giá cao hơn nên không có gì ngạc nhiên khi The Blues nhập cuộc tự tin và dễ dàng làm chủ trận đấu. Thành quả của những đợt tấn công liên tiếp là bàn thắng của Hakim Ziyech phút 27.

Villarreal cũng đã chứng minh mình không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt khi liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn. Những nỗ lực của đại diên La Liga cuối cùng cũng được đền đáp khi Gerard Moreno có pha dứt điểm cận thành phút 73, cân bằng tỷ số 1-1. Thời gian thi đấu chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ sau đó đã không có bàn thắng nào được khi thêm và hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi.

Trong 5 quả sút đầu tiên mỗi đội thực hiện không thành công một lần, bên phía Chelsea là Havertz còn bên phía Villarreal là Aissa Mandi. Phải đến loạt sút thứ bảy, trung vệ kì cựu Raul Albiol đã không thể đánh bại thủ thành Kepa Arrizabalaga (thủ môn vào thay cho E. Mendy để bắt loạt 11m), qua đó giúp Chelsea giành chiến thắng 6-5 và vô địch Siêu cúp châu Âu 2021.

Chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giúp Chelsea có bước chạy đà thuận lợi trước mùa giải mới.

Nguồn: LÂM VŨ – Báo Điện tử Văn hóa

Ghé thăm làng đá “độc nhất vô nhị” ở Cao Bằng

VHO- Làng đá cổ Khuổi Ky (Trùng Khánh, Cao Bằng) nổi tiếng với những ngôi nhà sàn làm bằng đá, mang một vẻ đẹp cổ kính “độc nhất vô nhị” của núi rừng Đông Bắc.

Du lịch Cao Bằng và ghé thăm các điểm đến nổi tiếng như Thác Bản Giốc hay động Ngườm Ngao, du khách chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua một điểm đến hấp dẫn nằm trong quần thể này đó chính là làng đá Khuổi Ky, một ngôi làng truyền thống của người Tày.

Ghé thăm làng đá Khuổi Ky, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi nhà sàn đá hết sức độc đáo. Làng đá mang dáng dấp của một thời nhà Mạc oai hùng trong quá khứ nay đã trở thành điểm check-in khó bỏ qua khi đến với Cao Bằng.

Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 1
Làng đá cổ Khuổi Ky nằm bên dòng suối Khuổi Ky, tọa lạc tại huyện Trùng Khánh. (Ảnh: vietonthemove).
Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 2
Làng Khuổi Ky là điểm đến hấp dẫn du khách tại Cao Bằng. (Ảnh: vietonthemove).

Khuổi Ky là tên của một ngôi làng khá đặc biệt trong quần thể Khu du lịch thác Bản Giốc, nằm bên con đường tỉnh lộ 206, trên đường vào khám phá động Ngườm Ngao. Làng có 14 căn nhà sàn bằng đá trải rộng khoảng 10.000 m2, dựa lưng vào núi đá, phía trước là dòng suối Khuổi Ky.

Nhà sàn đối với người Tày ở Trùng Khánh là một miền thiêng – nơi cất giữ những nét đặc trưng trong đời sống vật chất và tinh thần truyền thống qua bao thế hệ. Đặc biệt, đồng bào Tày ở Trùng Khánh có tín ngưỡng thờ đá. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tới nay trong tâm thức người Tày “thần đá” vẫn gắn bó và tồn tại trong ý niệm.

Nét đặc trưng có lẽ là do vị trí địa lý nằm trong khu vực có rất nhiều núi đá vôi nên đá chiếm một phần rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng nơi đây. Đá được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của đồng bào dân tộc. Nhà được xây bằng đá, vách đá, móng được làm bằng đá hộc, chân tảng cũng được làm bằng đá và gia công lại. Đá cũng được sử dụng trong các công trình khác như hàng rào, đập nước, cối xay, bếp lò…

Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 3
Toàn bộ 14 nhà sàn ở đây đều được làm bằng đá. (Ảnh: t.d.k98).
Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 4
Nhà sàn đá ở Khuổi Ky xuất phát từ văn hóa tín ngưỡng thờ “thần đá” của dân tộc Tày. (Ảnh: ellie_dang94).

Để xây dựng được một ngôi nhà sàn hoàn chỉnh như ở làng đá Khuổi Ky người dân thời đó đã phải mất từ 2 đến 3 năm. Đá được sử dụng có rất nhiều kích cỡ xếp chồng lên nhau và kết dính bằng một hỗn hợp từ đá vôi trộn với cát. Những bức tường nhà có độ dày đến hơn 30cm cực kỳ chắc chắn và kiên cố. Chiều cao của mỗi ngôi nhà sàn là từ 7m đến 8m.

Riêng mái nhà sẽ được lợp bằng ngói âm dương, tạo được vẻ đẹp cổ kính và hòa hợp về mặt phong thủy cho gia chủ. Ngày nay, toàn bộ các chi tiết, vật liệu xây dựng từng ngôi nhà sàn tại làng đá cổ ở Cao Bằng này đều được phục dựng gần như nguyên vẹn.

Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 5
Ngày nay, ngôi làng cổ này đã được công nhận thành Làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc thiểu số. (Ảnh: ellie_dang94).

Ngược dòng thời gian lịch sử về những năm 1594-1677, khi nhà Mạc lên vùng đất Cao Bằng xây thành quách để phòng thủ, những ngôi nhà sàn bằng đá đã được xây lên như những “pháo đài”. Đến nay, những ngôi nhà sàn cổ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, mang dáng dấp cổ xưa từ thời nhà Mạc, tạo nên nét cổ kính, nhuốm màu huyền thoại cho ngôi làng vùng biên giới này.

Ghé thăm làng đá độc nhất vô nhị ở Cao Bằng - 6
Những góc check in đẹp trong ngôi làng bằng đá. (Ảnh: vietonthemove3).

Du lịch Cao Bằng và ghé thăm làng đá Khuổi Ky Trùng Khánh là hành trình tuyệt vời mang du khách bước vào một thế giới khác, thế giới của đá với những điều linh thiêng thôi thúc du khách khám phá.

Nguồn: DANTRI.VN

Sầu riêng Việt “cháy hàng” tại Australia

VHO- Sầu riêng Ri6 được bán với giá từ 340.000 – 420.000 đồng đối với loại bóc sẵn múi tại Australia.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, từ đầu năm 2021, mặc dù nhiều thành phố tại này bị giãn cách xã hội, nhưng sầu riêng Ri6 vẫn có sức hút lớn. Mới đây, hơn 15 tấn sầu riêng đông lạnh của Công ty Ưu Đàm xuất sang Australia đã “cháy hàng” chỉ trong 2 ngày phân phối từ 23-24.7.

Hiện nay, 45 tấn sầu riêng Ri6 nhãn hiệu Ưu Đàm mặc dù hiện còn đang trên biển cũng “cháy hàng” vì các cửa hàng đặt mua hết. Giá sàn thấp nhất lên đến 18.99 AUD/1kg đối với sầu riêng đông lạnh nguyên quả và 20-25 AUD/kg (tương đương 340.000 – 420.000 đồng) đối với loại bóc sẵn múi.

“Sầu riêng Ri6 đã có thương hiệu tại Australia, hiện khách hàng cần chất lượng hơn là giá rẻ”, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến ngày 6.8 vừa qua do Bộ Công Thương tổ chức, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương và của Cơ quan Đại diện, Thương vụ đã làm việc với một loạt các nhà nhập khẩu lớn để tiếp tục nhập khẩu thêm sầu riêng và nông sản ngay trong tháng 8. Riêng Công ty Ưu Đàm, theo kế hoạch ghi nhớ với Thương vụ, Công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc từ 100-150 tấn sầu riêng Ri6. Điều này sẽ mở ra một chương mới giúp việc xây dựng thương hiệu Ri6 trở nên vững chắc hơn.

Nguồn: VTV.VN

Việt Nam được chọn là 1 trong 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2021

VHO- Việt Nam được trang www.worldpopulationreview.com chọn đứng thứ 9 trong top 10 quốc gia thân thiện nhất trên thế giới năm 2021. Xếp hạng này có thể sẽ là một yếu tố thuận lợi để khách du lịch lựa chọn Việt Nam sau đại dịch Covid-19. 180 quốc gia tham gia cuộc khảo sát nói trên.

Khách du lịch nước ngoài giao lưu văn nghệ với bà con địa phương tại Mr Linh’s Lakeside Lodge (Ba Bể, Bắc Kạn)

Theo Worldpopulationreview, cả người nước ngoài và du khách ra nước ngoài đều có thể cảm thấy bị cô lập khi ở một đất nước mới với những người nói một ngôn ngữ khác và có một nền văn hóa khác. Vì thế, ra nước ngoài dễ dàng hơn nhiều đối với những người bắt đầu một cuộc sống mới và thú vị hơn đối với những người đi du lịch khi bạn ở một đất nước thân thiện, thân thiện với cái nhìn tích cực về những người xa xứ và những người thuộc các nền văn hóa khác nhau. Một số quốc gia khoan dung hơn những quốc gia khác.

Mặc dù điều này có vẻ như là một vấn đề kinh nghiệm cá nhân, nhưng InterNations đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 180 quốc gia để tìm ra những quốc gia chào đón người nước ngoài và du khách nước ngoài nhất. Cuộc khảo sát đo lường thái độ thân thiện của mỗi quốc gia đối với người nước ngoài, sự dễ dàng kết bạn với người bản địa và những người nước ngoài có khả năng ở lại mãi mãi.

Một số điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới như Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia không thân thiện trong cuộc khảo sát này, lần lượt xếp thứ 56, 55 và 36.

Thứ hạng trong cuộc khảo sát này thay đổi đáng kể trong vòng vài năm vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến thái độ của một quốc gia đối với du khách nước ngoài hoặc người nước ngoài. 4 năm trước, Vương quốc Anh là quốc gia thân thiện thứ 19 và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 56. Một người nước ngoài Bồ Đào Nha giải thích rằng anh ta tin rằng Brexit có liên quan gì đó đến tình trạng giảm thân thiện ở đất nước. Những quốc gia ít thân thiện nhất với người nước ngoài là: Thụy Sĩ , Áo và Kuwait.

Các vị khách quốc tế trong chuyến đi tới Hoàng Su Phì, Hà Giang

10 quốc gia/ vùng lãnh thổ thân thiện nhất trên thế giới theo Worldpopulationreview lần lượt là: Bồ Đào Nha, Đài Loan, Mexico, Campuchia, Bahrain, Costa Rica, Oman, Colombia, Việt Nam, Canada.

Những quốc gia thân thiện nhất có tỉ lệ từ 81% đến 94% về thái độ thân thiện với cư dân nước ngoài. Đây là mức cao hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình toàn cầu là 67%. Ngoại trừ Campuchia, tất cả 10 quốc gia hàng đầu nói trên đều được xếp hạng trong top 15 quốc gia có mức độ hài lòng chung về cuộc sống ở nước ngoài cao nhất.

Bồ Đào Nha được chọn là quốc gia thân thiện nhất và chào đón người nước ngoài nhiều nhất trên thế giới. Theo khảo sát của InterNations, 94% người dân địa phương Bồ Đào Nha có thái độ thân thiện với người nước ngoài và hầu hết những người được cho là thân thiện, hữu ích và luôn quan tâm đến nhau. Khoảng 36% người nước ngoài cho biết họ cảm thấy như ở nhà ngay lập tức và 47% nói rằng họ có thể ở lại Bồ Đào Nha mãi mãi. Bồ Đào Nha cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới .

Costa Rica đứng đầu về việc người nước ngoài kết bạn với người bản địa, với xếp hạng 78%. Hơn nữa, 88% người được hỏi cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới của họ ở Costa Rica và 81% cảm thấy như ở nhà trong nền văn hóa mới, đó là lý do tại sao 48% người nước ngoài báo cáo rằng họ có ý định ở lại Costa Rica mãi mãi (so với 29% trên toàn cầu).

Nguồn: BẢO AN – Báo Điện tử Văn hóa

Olympic Tokyp 2020: Cùng nhau giữ vững tinh thần Olympic

VHO- Với những gì diễn ra trong hơn 2 tuần lễ vừa qua, có thể khẳng định thế vận hội mùa Hè này đã thành công, bất chấp bóng đen Covid-19 bao phủ không chỉ đối với chủ nhà Nhật Bản mà còn cả toàn thế giới.

Ngày 8.8, Olympic Tokyo 2020 đã khép lại. Với những gì diễn ra trong hơn 2 tuần lễ vừa qua, có thể khẳng định thế vận hội mùa Hè này đã thành công, bất chấp bóng đen Covid-19 bao phủ không chỉ đối với chủ nhà Nhật Bản mà còn cả toàn thế giới.

Đây là bằng chứng có sức thuyết phục nhất cho thấy nếu có sự đồng lòng và quyết tâm như đã thể hiện trong quá trình tổ chức sự kiện thể thao này, loài người hoàn toàn có thể chiến thắng dịch Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sáng 8.8, Chủ tịch IOC Thomas Bach khẳng định “Giờ đây, chúng ta có thể tự tin nói rằng chúng ta đã trải qua một thế vận hội cực kỳ thành công.”

VĐV Venezuela Yulimar Rojas phá kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy xa ba bước nữ, tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước hết, khác với các thế vận hội đã từng diễn ra trong lịch sử, Olympic Tokyo 2020 được tổ chức trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp toàn cầu.

Vì vậy, đối thủ lớn nhất với các nhà tổ chức, trong đó có Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo và IOC, chính là virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nhà tổ chức đã chiến thắng khi hạn chế được tối đa nguy cơ lây nhiễm, từ đó đảm bảo an toàn cho những người tham dự và cho người dân địa phương.

Theo ban tổ chức, kể từ ngày 1.7 cho đến khi bế mạc, chỉ có tổng cộng 430 ca mắc Covid-19 trong hàng chục nghìn người có liên quan tới Olympic, trong đó có 286 ca là công dân Nhật Bản và 144 ca là người nước ngoài.

Đây là con số đáng ghi nhận khi mà số ca mắc CCovid-19 liên tiếp vượt những ngưỡng cao mới bất chấp việc Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố này từ ngày 8.7.

Đáng chú ý, theo ban tổ chức, chỉ có 29 trong khoảng 11.000 vận động viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó chỉ có 19 người không thể thi đấu.

Phát biểu với các phóng viên, ông Toshiro Muto, phụ trách điều hành tổ chức Olympic Tokyo, chia sẻ: “Bước vào Olympic với lời hứa tổ chức thế vận hội an toàn cho tất cả những người tham gia, cho người dân Tokyo và người dân trên khắp đất nước Nhật Bản, cho đến thời điểm này, tôi nghĩ chúng tôi có thể kiềm chế dịch Covid-19 ở mức trong dự báo.”

Trong khi đó, Chủ tịch IOC khẳng định sự gia tăng của số ca mắc Covid-19 ở thủ đô Tokyo không có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới Olympic.

Để có được kết quả như vậy, các nhà tổ chức đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt và chưa từng có trong lịch sử Olympic, trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo, không cho phép khán giả nước ngoài nhập cảnh để theo dõi Olympic và không cho khán giả ở Nhật Bản tới cổ vũ cho các vận động viên ở phần lớn các địa điểm thi đấu.

Điều này khiến Olympic Tokyo đi vào lịch sử khi trở thành kỳ Olympic đầu tiên vắng bóng khán giả trên các khán đài và là Olympic đầu tiên được tổ chức trong lúc thành phố đăng cai vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.

Olympic Tokyp 2020: Cung nhau giu vung tinh than Olympic hinh anh 1
Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Getty Images)

Trong thời gian diễn ra Olympic, ban tổ chức đã tiến hành xét nghiệm PCR hằng ngày cho tất cả những người có liên quan, đồng thời nhanh chóng cách ly các ca dương tính.

Các số liệu thống kê của Ban tổ chức cho thấy tính đến trước lễ bế mạc, hơn 624.000 xét nghiệm đã được thực hiện, với tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 chỉ là 0,02%.

Trước đó, bình luận về các biện pháp mà Nhật Bản triển khai để phòng chống dịch Covid-19 ở Olympic Tokyo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá Nhật Bản và IOC đang làm tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịchCovid-19 trong thời gian diễn ra Olympic, đồng thời cho rằng cần tổ chức Olympic Tokyo để chứng minh cho thế giới thấy những gì có thể đạt được với kế hoạch đúng đắn và các biện pháp phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Không chỉ thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, Olympic Tokyo 2020 cũng rất thành công về mặt chuyên môn. Trước hết, với sự góp mặt của 4 môn thể thao mới gồm trượt ván, lướt sóng, leo núi thể thao và karate, Olympic Tokyo là thế vận hội mùa Hè đầu tiên có số lượng môn thi đấu lớn nhất từ trước tới nay. Điều này đã khiến sự kiện này trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, tại kỳ Olympic lần này, hàng loạt kỷ lục đã tồn tại từ lâu bị phá vỡ. Điều này diễn ra ngay cả khi sự lây lan của dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị và phong độ của các vận động viên.

Ở môn điền kinh cự ly 1.500m nữ, vận động viên Faith Chepngetich Kipyegon người Kenya đã phá kỷ lục Olympic tồn tại suốt 33 năm qua. Hay như ở nội dung 400m vượt rào nam, vận động viên Karsten Warholm của Na Uy đã phá kỷ lục thế giới được duy trì trong suốt 29 năm.

Mặt khác, tại Olympic Tokyo 2020, một lứa vận động viên trẻ nhưng hết sức xuất sắc đã được phát hiện, hứa hẹn sẽ thay thế các gương mặt đã quen thuộc với người hâm mộ trong nhiều năm qua.

Trong số này, đáng chú ý có các kình ngư Caeleb Dressel của Mỹ và Emma McKeon của Australia. Dressel chính là ngôi sao sáng nhất tại Olympic Tokyo 2020 khi phá 4 kỷ lục Olympic và 2 kỷ lục thế giới, đồng thời mang về cho đội tuyển bơi lội Mỹ tới 5 huy chương Vàng, trong khi McKeon là một trong nữ vận động viên xuất sắc nhất khi giành tới 4 huy chương Vàng.

Olympic Tokyp 2020: Cung nhau giu vung tinh than Olympic hinh anh 2
Caeleb Dressel phá hàng loạt kỷ lục ở Olympic Tokyo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Olympic Tokyo 2020, có 93 trong tổng số 203 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương, tăng 7 đoàn so với Olympic 2016 ở Rio de Janeiro và Olympic 2012 ở London.

Trong số này, đáng chú ý có Bermuda – một quốc đảo nhỏ với khoảng 63.000 dân nằm giữa Đại Tây Dương. Bermuda đã có mặt trên bảng vàng của thế vận hội nhờ chiếc huy chương Vàng của vận động viên Flora Duffy ở nội dung ba môn phối hợp.

Điều này cho thấy Olympic không chỉ là “sân chơi của những ông lớn”, các vận động viên đến từ mọi quốc gia/vùng lãnh thổ đều có cơ hội giành được vinh quang.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa các đoàn thể thao. Điều này thể hiện ở việc 5 đoàn thể thao dẫn đầu (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Ủy ban Olympic Nga) giành tới 38,8% huy chương và hơn 43% huy chương Vàng của thế vận hội, trong khi có tới 110 đoàn không giành được huy chương nào, trong đó có đoàn thể thao Việt Nam.

Tại Olympic Tokyo 2020, trong số 18 vận động viên của Việt Nam, chỉ có tay vợt Nguyễn Thùy Linh có 2 chiến thắng trong số 3 trận đấu ở vòng loại cầu lông đơn nữ và vận động viên Quách Thị Lan lọt vào bán kết ở nội dung 400m rào nữ.

Không phải ngẫu nhiên mà ở thế vận hội này, khẩu hiệu quen thuộc của Olympic “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” đã được bổ sung thêm cụm từ “cùng nhau.”

Có thể nói, trong lúc thế giới đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Olympic Tokyo 2020 đã giúp khơi dậy tinh thần thể thao và tinh thần đoàn kết, đồng thời thắp sáng hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới. Nhiều người tin tưởng tinh thần Olympic đó sẽ tiếp tục được duy trì để cộng đồng quốc tế cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Nguồn: TTXVN